Physiotherapist examining the mobility of elbow

Doctor observing the physiotherapist who examine the elbow of young tennis player
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 66 = 74